logo

Så hittar du IRF-U i Ångströmlaboratoriet

Om du kommer med bil , sväng till höger alldeles före den stora parkeringen intill Ångströmlaboratoriet och kör längs hela byggnaden tills du kommer till parkeringsplatsen vid den södra sidan av Ångströmbyggnaden. Gå in genom den södra entrén.

Om du kommer med buss, gå in genom den norra entrén och gå genom hela huskropp 1 tills du kommer till den södra sidan av byggnaden.

Ta hissen till 4:e våningen, och du kommer att hitta Institutet för rymdfysik i huskropp 8.

Vår administration och vårt elektroniklaboratorium finns på 3:e vångingen i huskropp 8.


Last update:2016-05-20 /Jan Karlsson